12/16/2010

Bibliografia en anglès

A la recensió publicada al darrer anuari de la SCF per Julie Tramonte sobre el llibre de Stauffer entorn de la unitat del Gòrgias l’autora es queixa de la nul·la atenció dedicada a la bibliografia no anglesa. El llibre de Tarnopolsky que ahir comentava podria ser objecte del mateix retret. No hi ha quasi títols no anglesos i les excepcions són traduccions. Així Romilly, una autoritat poc discutible pel que fa referència a la cultura antiga, no és citada segons l’original francès sinó a la traducció anglesa (d’una obra de caràcter divulgatiu). Sembla que això que fèiem alguns fa anys (intentar aplegar i conèixer les referències bàsiques i les novetats com a mínim en francès, italià i alemany) ara és una cosa provinciana!. Ja he explicat alguna vegada que amb tota la seva magnificència Londres no té cap llibreria com la Central de l’eixample amb una bona selecció de les principals llengües europees. De fet, l’edició de traduccions aquí és cada cop més reduïda. Pels partidaris de la llengua catalana això és una relativa bona notícia. Enfrontats al retret de què tenim una llengua de segona divisió, el fet és que des d’un punt de vista objectiu també ho són el castellà, l’italià o el francès. (potser l’alemany una miqueta menys). Ara bé la nostra reverència per la llengua anglesa (aquesta sí, sovint, provinciana) em sembla que justifica una lògica de la que la nostra llengua ha estat i ha de ser necessàriament víctima.

Etiquetes de comentaris: ,