6/17/2010

Inquietud

Espanya és a la primera pàgina dels diaris anglesos avui. Als tabloides per la inesperada desfeta de la selecció, però a d’altres com The Independent per motius més greus. El diari britànic, un dels seriosos d’aquest país, dóna pràcticament com a segura un rescat de l’economia espanyola, anàleg al de la grega, per un valor de 250 bilions (dels anglosaxons) d’euros. El fet és que les denegacions, allò que apareix a la premsa espanyola, semblen haver estat forçades (les denegacions també es van produir en el cas de Grècia) i que ara per les institucions bancàries espanyoles estan fora del mercat. Ningú pren el risc de prestar-les-hi un euro. L’escepticisme sobre la capacitat espanyola per remuntar la crisi és molt migrada (és clar que la construcció no es recuperará), tot i que no s’entén gaire bé com es suporta un índex d’atur que és a prop del triple de la del Regne Unit o Alemanya i molt més alta que la de països com Grècia o Portugal. L’estructura confusa de l’estat autonòmic és també valorada negativament, ja que es considera un obstacle per frenar la despesa.

Etiquetes de comentaris: ,