3/27/2009

Le tragique et la pitié

Le tragique et la pitié recull el discurs de recepció de Rene Girard a l’academia francesa i la resposta que li donà Michel Serres. Com es preceptiu Girard feu l’elogi del seu antecessor el pare Carré, del qual glossà la trajectòria biogràfica i reflexiona sobre la seva relació amb el misticisme, assolint, tot fent el seu elogi, fer un retret al caràcter totalitzador de la nostra cultura, més predisposada a reclamar allò que ens manca que no pas a celebrar allò que tenim.
La resposta de Serres, seguint el mateix protocol, és un elogi de Girard, al qual saluda com l’home que fa possible allò que Nietzsche va prometre sense realitzar: descobrir quin és l’origen de la tragèdia. El mimetisme i la violència que engendra és la clau de volta que permet entendre el mon que ens envolta, tot prenent com a base la noció més primitiva del cristianisme però despullant-la del seu caràcter mític per reflectir la seva veritat fàctica: la noció de pecat original.

Etiquetes de comentaris: , ,