3/12/2008

Sunrise

Com tot aspirant a catedràtic de secundària em trobo més o menys necessitat de punts. En aquest cas dels que corresponen a Formació. Perquè, confessem-ho, jo no soc pas un bon professional docent, almenys, des del punt de vista del departament i dels savis locals que escriuen als nostre diaris subvencionats i no he complert puntualment els meus deures de reciclatge. Per això he cercat al mercat i he trobat uns cursos a distància d’iniciació al cinema oferts pel CNICE amb un valor de quatre dècimes que em podrien caldre l’any vinent si aquest no enllesteixo el tema. Bàsicament es tracta de fer petits assaigs que són un bon motiu per retrobar velles sensacions i tornar a viure bones estones. L’organització del curs és prou bona comparada per exemple amb el que ofereix la UNED i el treball del professor és entusiasta, cosa molt d’agrair en aquests temps que corren. Un dels exercicis consistia a analitzar alguna seqüència d’un film mut. Vaig recordar l’escena on el protagonista es cita amb la noia de la ciutat, cap dels protagonistes té nom, a uns aiguamolls una nit de lluna plena a la pel·lícula Sunrise. La primera vegada que vaig veure aquesta escena em va commoure la seva expressivitat. Després d’analitzar-la cal dir que encara em sembla més impressionat. El nucli de l’escena consisteix en un llarg pla-seqüència que dura uns vuitanta segons. Murnau fa que un moviment de càmera que comença essent un tràveling d’acompanyament, acabi esdevenint un pla subjectiu. D’entrada veiem George O’Brien d’esquenes però la càmera mentre s’apropa l’envolta fins tenir el seu rostre en un pla mig, després segueix el seu moviment fins trobar la noia en un enquadrament dominat per la presència de la lluna, la càmera resta fixa mentre veiem entrar el protagonista per l’esquerra de la pantalla. Menys espectacular però emocionalment més intens que el pla-seqüència més celebrat de la història del cinema, el que obre la pel·lícula de Welles, Lust of evil. Per cert, com el de Welles sembla ser que també quan es mostrà el film, aquesta seqüència es retallà una mica.

Etiquetes de comentaris: , ,