12/11/2010

Transmissió

El paral·lelisme que podem establir entre la cultura del nostre temps i el paradigma cultural que està qüestionant Plató al Gòrgias és que la transmissió del coneixement ha esta rendida impossible perquè s’han minat i destruït les bases morals que constitueixen allò que fa possible els processos d’aprenentatge (un tema diferent és el de la transmissió d’informació)

Etiquetes de comentaris: , ,