7/04/2010

invitació a la lectura

Dies de molt atrafegament. Demà les darreres avaluacions que serviran per cloure el curs i aquest fragment de la meva carrera docent. Mentrestant, he de buidar el pis no de la millor manera, sinó amb massa presa. Aquí tenim estiu i això és una novetat perquè fa tres anys que no hi havia. No tinc temps per pensar als milers de coses que em deixo per fer. Una d'elles ha estat la col·laboració demanada per contribuir al "plan de fomento de la lectura". Tot i que ben pensat, si soc conscient de la idea de com hauria ser, i ho és algunes vegades, una classe normal de la meva assignatura, aquesta petició de col·laboració té un cert regust d'insult, sense oblidar el fet, ¿paradoxal?, que els impulsors d'aquesta mena de plans, són els que han acabant suprimint la literatura de l'ensenyament secundari.

Etiquetes de comentaris: ,