7/12/2009

Craftmanship

Evidentment un bon artesà, és algú que pren cura del ser d’una manera directa. Com res del que escriu Plató, els exemples socràtics no són innocents. Això és que li dona rellevància al concepte de Craftmanship de Sennet

Etiquetes de comentaris: ,