5/10/2009

The spirit level

The spirit level és el títol del treball presentat conjuntament per Richard Wilkinson i Kate Pickett. El subtítol, why more equal societies almost always do better?, ens introdueix plenament al que constitueix la seva tesi. Hi ha una correlació a la pràctica totalitat dels casos entre les disfuncions socials i el grau de desigualtat d’una societat. La major part del llibre vol fonamentar aquesta afirmació mitjançant un estudi d’estadístiques sobre qüestions tan diverses com la salut mental, la maternitat adolescent o el fracàs escolar. En alguns casos, com el de l’esperança de vida, resulta interessant comprovar com la reducció del nivell de desigualtat actua de manera més favorable que la quantitat de despeses mèdiques a l’esperança de vida. La correlació és també clara a l’àmbit de l’educació països distingits pel seu èxit educatiu figuren entre els més igualitaris. (de fet, Finlandia és el que més, però també Bèlgica i Alemanya que evidentment inclouen Flandes i Baviera).
El fonament a les seves afirmacions és sòlid o, si més no, tan sòlid com permet una estadística (el fonament del seu mètode es troba a www.equalititytrust.org.uk). El llibre ha de ser llegit des del context britànic com una resposta a la idea fonamental del new labour, el qual defensava que allò important no era tant la reducció de les diferències socials com l’augment dels ingressos de les classes més endarrerides econòmicament. Avui, els diaris informaven que la diferència entre rics i pobres és la més gran des de l’època del primer govern Wilson, als seixanta. Més enllà de les obvies implicacions polítiques, la tesi del llibre crec que pot fonamentar-se a algunes idees filosòfiques bàsiques: des de Plató, els autors recorden que la vergonya és l’emoció social per excel•lència, una sensació de benestar comú és incompatible amb una gran quantitat de gent avergonyida, fins a Girard, ja que una bona part de la vida l’esmercem a comparar-nos amb altres. Aquest no és un camí cercat pels autors, però si el de l’antropologia

Etiquetes de comentaris: ,