3/04/2009

Acceptació

Life never gives us what we want at the moment we consider appropiate (La vida mai no ens dona allò que volem, al moment que jutjaríem com a escaient) aquesta és la reflexió que defineix l’actitud de Ms Moore a la novel•la de Forster, Passatge a la India. Constitueix la justificació d’una actitud desesperançada a mig camí entre un cert estoïcisme i un evident escepticisme. Tanmateix, si Forster té raó, hom pot considerar llavors que el camí vers la felicitat és raonablement plausible: acceptar, estimar la donació i oblidar el moment. Més fàcil de dir, però, que de fer, atès allò que essencialment som. Suposo que per això, la filosofia de Heidegger és essencialment depriment.

Etiquetes de comentaris: